Suksitehdasmuseo

Sijaitsee osoitteessa Kangastie 9.